Kapten Olsson som inlånad gitarrist igen när den ordinarie Titan är på sjukledighet. Givetvis iförd i samma tröja som specialsunkades för honom i GBG förra året xD

Kaptenen (från Angrepp) är nära släkt med IXXI, så funkar svinbra med honom men Titan borde va tillbaks till GBG giget i slutet av maj!!
Bra spelning som fan.

https://www.facebook.com/ixxiofficial
Luciferian Society
https://www.facebook.com/slaktkyrkan