Hann med dom här också mellan allt annat jag har att fixa just nu. Tur att det inte var så mycket bilder:) SVÖLK & SWORN AMONGST lirade före ANNIHILATOR  och gjorde det nog med den äran. Men nu måste jag fixa med lite annat igen. Och Sophie ska ringa om några minuter…

THE GALLERIES:» SVÖLK / »SWORN AMONGST

http://www.swornamongst.co.uk/
https://www.facebook.com/svolk666